3Korendag

Korendag in Ontmoetingskerk
Op zaterdag 1 juni organiseren drie Doetinchemse koren in de klassieke muziek een koordag voor hun leden. De Doetinchemse Bachvereniging, het Kleine Holte Koor en Toonkunstkoor Doetinchem komen die dag samen in de Ontmoetingskerk aan de Meesterstraat om nader kennis te maken met elkaars muzikale interesse en kwaliteiten.
De open korendag is opgezet als een openbare repetitie, waarin elk van de drie koren onder hun eigen dirigent stukken uit hun repertoire oefenen. De leden van de andere koren kunnen daarbij aansluiten. Ook andere belangstellenden kunnen aan die repetities meedoen. Henk Sonnenschein van de Doetinchemse Bachvereniging: “Het is niet bedoeld als een concert, maar meer om te ervaren hoe zo’n repetitie werkt. En vooral ook om te laten zien en horen wat het plezier van het gezamenlijk zingen is, hoe je de muziek steeds meer eigen maakt, hoe de stemmen zich voegen en het steeds mooier klinkt.”

Zaterdag 1 juni 2013 van 10.30-13.00 uur en van 14.00-15.30 uur in de Ontmoetingskerk, Meesterstraat in Doetinchem.
Toegang is gratis, er zijn extra partituren voor belangstellenden.

Toelichting:
Zangkoren die zich richten op de klassieke muziek hebben zich lang in een grote populariteit mogen verheugen. Maar de problemen voor een zelfstandig koor nemen toe. Landelijk en regionaal daalt het aantal leden, wordt de koorbezetting kleiner en dalen de inkomsten. Financieel en organisatorisch wordt het voor een koor steeds moeilijker om zich staande te houden. Laat staan om een groot programma met solisten en orkest uit te voeren.
De drie Doetinchemse klassieke zangkoren: de Doetinchemse Bachvereniging, het Kleine Holte Koor en Toonkunstkoor Doetinchem zetten voorzichtig stappen in de richting van een nauwere samenwerking. Zij organiseren op 1 juni een gezamenlijke koordag. Het is een eerste kennismaking van de leden van de drie koren met elkaar, met elkaars muziek en met de drie dirigenten en hun dirigeerstijl, vertelt voorzitter van de Bachvereniging Henk Sonnenschein. “Elk van de drie koren heeft zijn eigen muzikale keuze in het klassieke repertoire en zijn eigen stijl. En elk van de drie dirigenten heeft een eigen stijl. Dat is kenmerkend voor de manier waarop een koor met muziek en klank omgaat. Dat willen we met elkaar verkennen en ervaren. Mogelijk leidt dat tot een vorm van samenwerking. Bijvoorbeeld door van elkaar ‘stemmen te lenen’ voor de uitvoering van een bepaald werk en op termijn misschien ook gezamenlijk een groot concert te geven. De open korendag is een eerste stap in die richting.”
Een ideale gelegenheid voor geïnteresseerden om in een ontspannen sfeer kennis te maken met de drie koren en hun muziek. En het hoeven niet per se geschoolde zangers te zijn. De toegang is gratis, er zijn extra partituren voor belangstellenden aanwezig.